Til innhold
Byutviklingskomiteen

Møte i Gamle Oslo byutviklingskomite - sommerfullmakt

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 23. juli 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Christian Kroghs gt. 16 Møterom: Idun

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo Byutviklingskomite 23.07.2019 (PDF 115KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo byutviklingskomite 23.07.2019 (PDF 297KB)

Saker til behandling

SakTittel
34/19
Bydelens uttalelse til oppstart av detaljregulering - Nye Kirkens Hus - Ekebergveien 1 b
35/19
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av Biskop Gunnerus gate 14 B
36/19
Bydelens uttalelse til søknad om serverings- og skjenkebevilling - GB Drift As, Galleri Bastian - Normannsgata 44
37/19
Bydelens uttalelse til søknad om utvidelse av areal ved Siste Sang Pub, Grønlandsleiret 27
38/19
Uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling ved Leon Munch Brygge, Operagata 17
39/19
Bydelens uttalelse til søknad om skjenkebevilling – Brest avd. Lakkegata 23
40/19
Uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling ved Glasnost, Økernveien 19
41/19
Bydelens uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Tøyen grønne kjøkken, Åkebergveien 50a
42/19
Bydelens uttalelse til oppstart av detaljregulering av Etterstad videregående skole – Etterstadsletta 5