Møte i Gamle Oslo byutviklingskomite

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime eller se møtet på Zoom kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no for å få digital tilgang til møtet.

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo byutviklingskomite 02.12.2020 (PDF 1,1MB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo byutviklingskomite 02.12.2020 (PDF 1043KB)

Saker til behandling

SakTittel
66/20
67/20
68/20
69/20
Bydelens uttalelse til Detaljregulering med konsekvensutredning Etterstadsletta 48 m.fl.
70/20
71/20
Bydelens uttalelse til Bestilling av oppstartsmøte – Grenseveien 99 (MDG)

Tid og sted

Dato

Onsdag 2. desember 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted