Møte i Gamle Oslo byutviklingskomite

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt på Zoom. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no senest 28. april for å få tilgang til denne delen av møtet. Det er også mulig å spille inn video på forhånd som kan vises i møtet eller man sende skriftlige innspill til byutviklingskomiteen@bgo.oslo.kommune.no. 

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo byutviklingskomite 29.04.2020 (PDF 42KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo byutviklingskomite 29.04.2020 (PDF 105KB)

Saker til behandling

SakTittel
12/20
Brynsbakken - Kapasitetssøkende jernbanetiltak - Forslag til detaljreguleringsplan
13/20
Orientering om Elvelangs i fakkellys 2021
14/20
15/20
Spørsmål om Akerselva ved Olafiagangen (MDG, SV og AP)
16/20
Foreløpig sak
Gjenåpning av Botanisk hage (SV, AP og MDG)
Foreløpig sak

Tid og sted

Dato

Onsdag 29. april 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted