Til innhold
Byutviklingskomiteen

Møte i Gamle Oslo byutviklingskomite

Tid og sted

Dato

Onsdag 11. september 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Christian Kroghs gt. 16. Møterom Idun

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo byutviklingskomite 11.09.2019 (PDF 41KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo byutviklingskomite 11.09.2019 (PDF 108KB)

Saker til behandling

SakTittel
43/19
Svar på henvendelse vedrørende etablering av paviljong i Kampen Park – svar fra Bymiljøetaten (uten innstilling)
44/19
Vurdering av flomsone i kart og rekkefølgekrav etter bemerkningsmøtet – Urtegata 9 (uten innstilling)
45/19
Maskinparken og riggplassen i Bispegata (R)
46/19
Revurdere plassering av Kiss & Ride-løsningen ved Jordal Amfi (SV)