Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt på Zoom. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no senest 6. mai for å få tilgang til denne delen av møtet. Det er også mulig å spille inn video på forhånd som kan vises i møtet eller man sende skriftlige innspill til bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no. 

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 7.5.2020 (PDF 75KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 07.05.2020 (PDF 312KB)

Saker til behandling

SakTittel
38/20
Brynsbakken - Kapasitetssøkende jernbanetiltak - Forslag til detaljreguleringsplan
39/20
Orientering om Elvelangs i fakkellys 2021
40/20
41/20
Tilskuddmidler 2020 - Orientering til Bydelsutvalget
42/20
43/20
44/20
Spørsmål om Akerselva ved Olafiagangen (MDG, SV og AP)
45/20
Prosess med navnsetting av gater, torg og parker i bydelen (MDG)
46/20
47/20
Endring i representasjon, byutviklingskomiteen (AP)
48/20
Foreløpg sak
Gjenåpning av Botanisk hage (SV, AP og MDG)
Foreløpig sak
Foreløpig sak
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Grensesvingen 7-9 og Grenseveien 97

Tid og sted

Dato

Torsdag 7. mai 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt møte

Sted