Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Tid og sted

Dato

Torsdag 20. oktober 2022

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Hagegata 23

Sted