Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt og streames til bydelens Facebookside. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no senest kl. 15.00 samme dag for å få digital tilgang til møtet. 

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 10.12.2020 (PDF 2,9MB)

Vedlegg protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 10.12.2020 (PDF 463KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 10.12.2020 (PDF 3,5MB)

Saker til behandling

SakTittel
144/20
145/20
Tildeling av nabolags- og aktivitetsmidler for Grønland og Tøyen høsten 2020
146/20
Valg av medlemmer til UR (utsatt)
147/20
148/20
149/20
150/20
151/20
152/20
Endring av rådsmøterekken i september 2021
153/20
Bydelens uttalelse til Detaljregulering med konsekvensutredning Etterstadsletta 48 m.fl.
154/20
SaLTo - Barne- og ungdomskriminaliteten i Oslo Rapport basert på data fra 2019
155/20
Erfaringer og suksessfaktorer fra arbeid med traumeinformert innsats
156/20
157/20
MDGs representanter i komité (MDG)
158/20
Endring av Rødt sine representanter i komité (R)
159/20
160/20
Bydelens uttalelse til Bestilling av oppstartsmøte – Grenseveien 99 (MDG)
Referatsaker
Skjenkesaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 10. desember 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted