Bydelsutvalget

Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt og streames til bydelens Facebookside. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no senest kl. 15.00 samme dag for å få digital tilgang til møtet. 

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg (PDF 2MB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 12.11.2020 (PDF 1,8MB)

Saker til behandling

SakTittel
124/20
Årsrapport 2019- tilsynsutvalget for Villa Habibi og Østerdalsgata dagsenter
125/20
126/20
Samarbeid om kriminalitetsforebyggende arbeid i Bydel Gamle Oslo
127/20
128/20
129/20
Lokalstyret - permisjonssøknad og deltakelse fra ungdomsrepresentant
130/20
Møteplan 2021 – åtte møterekker
131/20
132/20
133/20
Heltidskultur og arbeidstidsbrudd i Bydel Gamle Oslo
134/20
Studentpraktikantstillinger i Bydel Gamle Oslo (V)
135/20
Ladeplasser for elbiler i Bydel Gamle Oslo (V)
136/20
Plan for gatekunst i Bydel Gamle Oslo (V)
137/20
Flytende sjøbad syd for Sukkerbiten (SV)
138/20
Orientering om situasjonen i barnevernet i bydelen (SV)
139/20
140/20
Støtte til oppropet «Klage på rasering av kollektivtilbud i bydel Gamle Oslo» (SV, R og MDG)
141/20
142/20
143/20
Referatsaker
Skjenkesaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 12. november 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted