Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 16.02.2017 (PDF 136KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalget 16.02.2017 (PDF 404KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/17
2/17
3/17
4/17
Tilsynsrapport anmeldt tilsyn Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter 20.08.16
5/17
6/17
Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Valle dagsenter 18.11.16
7/17
Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn ved Valle dagsenter 01.07.16
8/17
9/17
Tilsynsrapport fra uanmeldt tilsyn Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter 07.12.16
10/17
11/17
12/17
Forslag om nye fartsdempere i forbindelse med sak om tiltak på skoleveier
13/17
14/17
15/17
Plan for utkvittering av verbalvedtak budsjett 2017
16/17
17/17
Malerhaugveien 20 - Bydelens uttalelse til forslag til reguleringsplan til offentlig ettersyn
18/17
19/17
20/17
Sykkelfelt, fortau og trikketrasé - Kongsveien 14, Konowsgate, Sjømannsskolen - Bydelens uttalelse til reguleringsplan til offentlig ettersyn
21/17
22/17
23/17
24/17
25/17
Søknad om utvidelse av åpnings- og skjenketid ved Craft Pub, Grønlandsleiret 27
26/16
Hastetiltak trafikksikkerhet ved utbedring av tunneler
27/17
Anmodning om parkeringsforbud v/Gamlebyen kirke (Ap)
28/17
29/17
Endringer i representasjon Gamle Oslo fra Gamle Oslo Høyre
30/17
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 16. februar 2017

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2. etasje

Sted