Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 21.06.2018 (PDF 301KB)

Protokoll

Godkjent protokoll bydelsutvalget 21.06.2018 (PDF 1050KB)

Saker til behandling

SakTittel
75/18
Forslag til møteplan 2. halvår 2018
76/18
77/18
78/18
79/18
Oppfølging av BU sak 108/2017 - redegjørelse for hvilke konsekvenser ny instruks får for saksbehandlingen av søknader om kommunalbolig
80/18
BU sak 32/2018-tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn ved Valle dagsenter 04.01.2018- oppfølging av vedtak i saken
81/18
BU sak 37/2018- verbalvedtak 12-stillingsøkning i hjemmetjenesten-oppfølging av BU vedtak i saken
82/18
Eldre på Tøyen i lys av områdeløftet Tøyen (Eldrerådet)
83/18
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering av felt A10, A31 og A34 i Bjørvika
84/18
85/18
Eiendomsprosjektet - Behovsanalyse av bydelens innleide lokaler
86/18
Tilbakemelding om sykkelparkering i BGO
87/18
88/18
89/18
90/18
Oppfølging av BU-sak 204/2017 - redegjørelse for bydelens behov for kommunale boliger vurdert opp mot det pågående nedsalget i bydelen
91/18
Tildeling av midler til aktivitetskort
92/18
Arbeidstilbud i bydelen for unge i 2017
93/18
Verbalvedtak 13 - Status for tillitsmodellen i Bydel Gamle Oslo
94/18
Orientering om Velferdsteknologiprosjektet vis og spredningsprosjektet for velferdsteknologi
95/18
96/18
97/18
98/18
Tilgang til Sørenga fra Ekeberg og Gamlebyen (Rødt)
99/18
God lyssetting og skilting i Grønlandskulverten (Rødt)
100/18
Bruken av ”fiskebryggene” ved Akerselva (AP og Rødt)
101/18
102/18
103/18
Retten til BPA i Bydel Gamle Oslo (SV)
104/18
Fotgjengerfelt og risikovurdering (SV)
105/18
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Olympen mat & vinhus AS, Grønlandsleieret 15
106/18
107/18
Mer plass til idretten i Bjørvika (AP)
108/18
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Døgnvill Burger Bjørvika, Operagata 6
109/18
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. juni 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platousgate 16, 2 etasje

Sted