Om møtet

Møtet gjennomføres digitalt og streames til bydelens Facebookside. De som ønsker å holde innlegg i åpen halvtime kan sende e-post til morten.johansen@bgo.oslo.kommune.no senest kl. 15.00 samme dag for å få digital tilgang til møtet. 

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 15.10.2020 (PDF 1,2MB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 15.10.2020 (PDF 783KB)

Saker til behandling

SakTittel
113/20
114/20
115/20
116/20
117/20
Inkluderende og rettferdig demokrati i Gamle Oslo (V)
118/20
Forslag om billettfri passasje gjennom Helsfyr t-banestasjon (V)
119/20
120/20
121/20
122/20
Nye lokaler til Frelsesarmeen Jobben (H)
Referatsaker
Skjenkesaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. oktober 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Digitalt

Sted