Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 15.11.2018 (PDF 247KB)

Protokoll

Protokoll fra Gamle Oslo bydelsutvalget 15.11.2018 (PDF 771KB)

Saker til behandling

SakTittel
151/18
Tilsynsrapport fra anmeldt tilsyn 06.09.18 - Østerdalsgatens dagsenter
152/18
153/18
Involvering av innbyggere, sivilsamfunn og bydel i Tøyen Torgforening
154/18
Bydelens uttalelse til høring av prinsipplan for Den grønne ringen
155/18
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av reguleringsplan for Gladengveien 12-14
156/18
Bydel Gamle Oslos bidrag i arbeidet med Oslo som europeisk miljøhovedstad
157/18
158/18
Forsterket arbeid med heltidskultur (AP)
159/18
Forfall og rivning av verneverdige bygg (R)
160/18
Saken er trukket
161/18
Bydelens bussruter og bussfritt Oslotorg (R)
162/18
163/18
164/18
Uttalelse til søknad om ny skjenkebevilling ved Dronnings Eufemias gate 16
165/18
Bydelens forslag til oppnevnelse av representanter til sentralt foreldreutvalg for barnehager
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 15. november 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platous gate 16, 2. etasje

Sted