Bydelsutvalget

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 14.02.2019 (PDF 280KB)

Protokoll

Protokoll fra Gamle Oslo bydelsutvalget 14.2.2019 (PDF 872KB)

Saker til behandling

SakTittel
1/19
Tilsynsrapport fra anmeldt tilsynsbesøk ved Østerdalsgata dag- og aktivitetssenter 06.09.18
2/19
3/19
4/19
Evaluering av bydelens ordning med grønne midler
5/19
6/19
7/19
Redegjørelse i forhold til feilaktig fremstilling av Gamle Oslo Barneverntjeneste i Aftenposten 18.12.2018
8/19
9/19
10/19
11/19
Bydelens uttalelse til Klimastrategi for Oslo 2020-2030
12/19
Oppfølging av BU-sak 148-2018 - Rasisme, voldsfri og diskrimineringsfri bydel
13/19
14/19
15/19
16/19
Trafikksikkerhet på Etterstad! (FrP)
17/19
Hagegata 30 (SV) - Saken er trukket
18/19
19/19
Endring i representasjon (V) (Ikke klar)
20/19
Hovedsykkelveinettet i Gamle Oslo (V)
21/19
22/19
23/19
Trafikksikkerhet i bydelens kryss og rundkjøringer (H)
24/19
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Pink Fish, Operagata 35
25/19
26/19
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 14. februar 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Parken, Aktivitetshuset K-1, Kolstadgata 1, 1. etasje

Sted