Møte i Gamle Oslo bydelsutvalg

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 21.03.2019 (PDF 120KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 21.03.2019 (PDF 644KB)

Saker til behandling

SakTittel
28/19
Årsmelding 2018- Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
29/19
Bedre og tryggere utleieforhold på Grønland – kunnskapsgrunnlag for videre boligsosialt arbeid
30/19
31/19
32/19
Bydelens uttalelse til offentlig ettersyn av detaljregulering med konsekvensutredning for Turbinveien 2-4
33/19
Bydelens uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Grenseveien 95
34/19
35/19
36/19
Søknad om bruk av Vålerenga park til oppsetting av Østkantspellet: «Neste Kamp – Kjerka»
37/19
Samhandlingsprosjektet - arbeidsplasskonsept og veien videre (lukket sak)
38/19
Endring i representasjon (V) -trukket sak
39/19
40/19
Trygg skolevei for barna på Gamlebyen skole (R)
41/19
Star Gate – Fritidstilbud for ungdom på Grønland (R)
42/19
Aktivitetstilbud på helseinstitusjoner i bydelen (R)
43/19
44/19
45/19
46/19
Handikapparkering rundt Tøyen Torg (FRP)
47/19
48/19
49/19
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved VIN Bjørvika, Operagata 11
50/19
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Tons Of Rock, Ekebergveien 65
51/19
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Vulkana, Nylandsveien 28
52/19
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Dock Espressobar, Sørengkaia 103
53/19
Uttalelse til søknad om skjenkebevilling ved Gamlebyen Sportsbar, Schweigaards gate 50A
Referatsaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 21. mars 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Parken, Aktivitetshuset K-1, Kolstadgata 1, 1. etasje

Sted