Om møtet

Møter i bydelsutvalget og komiteer vil bli gjennomført elektronisk på ubestemt tid fremover. Innspill til bydelsutvalgets medlemmer kan sendes på e-post til bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no 

 

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo bydelsutvalg 19.03.2020 (PDF 83KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo bydelsutvalg 19.03.2020(1) (PDF 944KB)

Saker til behandling

SakTittel
13/20
14/20
15/20
16/20
17/20
Tildeling av Nabolags- og aktivitetsmidler for Tøyen og Grønland vår 2020
18/20
19/20
20/20
Bydelens uttalelse til revidert planprogram til offentlig ettersyn for Schweigaards gate 35-51 m.fl
21/20
Informasjon om endring i antall barnehageplasser i 2020
22/20
Orientering om prosjekt oppgradering og sambruk av uteområder i bomiljø med barnehager
23/20
24/20
25/20
Bydelens uttalelse til Aktiv vannflate – en mulighetsstudie om bruk av fjorden
26/20
27/20
28/20
29/20
30/20
Pilotprosjekt med arbeidstidsreduksjon (R)
31/20
32/20
Fjerning av fotgjengerfelt i krysset st. Halvardsgate/Kværnerveien (H) -Trukket sak
33/20
BPA-ordningen i bydel Gamle Oslo (SV)
34/20
Meråpent bibliotek på Hersleb VGS (SV)
35/20
Tiltak for et tryggere Grønland (MDG, AP og SV)
36/20
Spørsmål om veien videre for Kampen omsorg+ (MDG)
37/20
Referatsaker
Skjenkesaker

Tid og sted

Dato

Torsdag 19. mars 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Møterom Parken, Aktivitetshuset K-1, Kolstadgata 1, 1. etasje

Sted