Møte i Gamle Oslo arbeidsutvalg

Om møtet

Møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 29. august 2023

Tid

klokken 00:00

Tilleggsinformasjon

Hagegata 23, Hovedøya 2