Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Gamle Oslo arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 26. mai 2015

Tid

klokken 17:00

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo arbeidsutvalg 26.05.2015 (PDF 36KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo arbeidsutvalg 26.05.2015 (PDF 190KB)

Saker til behandling

SakTittel
9/15
Saker til bydelsutvalgets møte 18. juni (fremmet av bydelsdirektøren)
10/15
Saker til bydelsutvalgets møte 18. juni (fremmet av arbeidsutvalget)
11/15
Internasjonal torgdag 2015 - tema til politisk debatt
12/15
Søknad om dispensasjon fra skjenkeforskriftens § 6 og utvidet serverings- og skjenketid ifb. arrangement i Kværnerbyen 20. juni 2015 (behandlet over bordet)