Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Gamle Oslo arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 25. august 2015

Tid

klokken 17:00

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo arbeidsutvalg 25.08.15 (PDF 168KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo arbeidsutvalg 25.08.15 (PDF 211KB)

Saker til behandling

SakTittel
23/15
Områdeløft Tøyen - utlysning av midler til sosiale møteplasser i det offentlige rom
24/15
25/15
26/15
27/15
Saker til bydelsutvalgets møte 17.09.15 (fremmet av bydelsdirektøren)
28/15
Saker til bydelsutvalgets møte 17.09.15 (fremmet av arbeidsutvalget)