Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Gamle Oslo arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 20. september 2016

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platous gate 16

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo arbeidsutvalg 20.09.2016 (PDF 154KB)

Protokoll

Protokoll fra Gamle Oslo arbeidsutvalg 20.09.2016 (PDF 183KB)

Saker til behandling

SakTittel
AU-sak 23/2016
SAKER TIL BYDELSUTVALGETS MØTE 13. oktober 2016 (legges frem på møtet)
AU-dak 24/2016
SAKER TIL BYDELSVALGETS MØTE 13. oktober 2016 (Foreslått av AU)
AU-sak 25/2016
Strømsveien 106 – Bydelens uttalelse til begrenset høring av planforslag