Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Gamle Oslo arbeidsutvalg

Tid og sted

Dato

Tirsdag 21. august 2018

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Platous gate 16, 2 etasje

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo arbeidsutvalg 21.08.2018 (PDF 264KB)

Protokoll

Protokoll fra Gamle Oslo arbeidsutvalg 21.08.2018 (PDF 391KB)

Saker til behandling

SakTittel
13/18
Saker til bydelsutvalgets møte 13. september 2018 (legges frem på møtet)
14/18
Saker til bydelsutvalgets møte 13. september 2018 - Foreslått av AU
15/18
16/18
Høringsuttalelse; Handlingsplan mot støy 2018 - 2023 - Oppegård - Skedsmo - Lørenskog - Oslo - Bærum - Asker og Rælingen
17/18