Til innhold
Arbeidsutvalget

Møte i Gamle Oslo arbeidsutvalg

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Dato

Tirsdag 27. august 2019

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Christian Kroghs gt. 16. Møterom Idun

Sted

Innkalling

Møteinnkalling Gamle Oslo arbeidsutvalg 27.08.2019 (PDF 146KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo arbeidsutvalg 27.08.2019 (PDF 205KB)

Saker til behandling

SakTittel
15/19
Saker til bydelsutvalgets møte 19. september 2019 (legges frem på møtet)
16/19
Saker til bydelsutvalgets møte 19. september 2019 fremmet av AU (legges frem på møtet)
17/19
Bydelens uttalelse til søknad om salgsbevilling - SPAR Ensjø - Ensjøveien 21 A (ferdigbehandles i AU)