Arbeidsutvalget

Elektronisk møte i Gamle Oslo arbeidsutvalg

Om møtet

Møter i arbeidsutvalget, bydelsutvalget og komiteer vil bli gjennomført elektronisk på ubestemt tid fremover. Innspill til bydelsutvalgets medlemmer kan sendes på e-post til bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no 

(Se bort i fra teksten under om at møtet begynner med åpen halvtime til oppsatt tid som legges inn automatisk). 

Innkalling

Innkalling Gamle Oslo arbeidsutvalg 14.04.2020 (PDF 73KB)

Protokoll

Protokoll Gamle Oslo arbeidsutvalg 14.04.2020 (PDF 89KB)

Saker til behandling

SakTittel
6/20
7/20

Tid og sted

Dato

Tirsdag 14. april 2020

Tid

klokken 17:00

Tilleggsinformasjon

Elektronisk

Sted