Til innhold
Arbeidsutvalget

Ekstraordinært møte i Gamle Oslo arbeidsutvalg - Sommerfullmakter

Tid og sted

Dato

Torsdag 13. august 2015

Tid

klokken 10:00

Tilleggsinformasjon

Sommerfullmakter

Sted

Om møtet

Sakene behandles per epost etter godkjenning av leder

Saker til behandling

SakTittel
20/15
21/15
22/15
2015-08-13 Søknad om serverings- og skjenkebevilling Tøyen Bakeri og Kaffehus AS, samt utvidet åpningstid Nord Tøyen Hagegata 24