E-post:

Morten Johansen

politisk koordinator

E-post:

Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget behandler saker av overordnet karakter og har et helhetsansvar innenfor budsjett og planlegging. Utvalget innstiller overfor bydelsutvalget i saker som ikke fremmes for bydelsutvalget gjennom komiteene.

Arbeidsutvalget delegeres myndighet til å fatte vedtak i hastesaker og i saker av mindre betydning eller hvor uttalelsen er i samsvar med bydelsutvalgets prinsipielle vurderinger i tidligere saker. 

Møter

  1. Dato 13.04.
    Klokkeslett 17:00-19:00
  2. Dato 25.05.
    Klokkeslett 17:00-19:00
  3. Dato 31.08.
    Klokkeslett 17:00-19:00

Se hele kalenderen

Medlemmer

Nordenstrøm Bruu, Teodor (Miljøpartiet De Grønne)

Leder av Arbeidsutvalget
Leder av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen

Telefon: 948 23 850

Viljugrein, Agnes Nærland (Arbeiderpartiet)

Nestleder av Arbeidsutvalget
Nestleder av Bydelsutvalget

Antonsen, Stian Amadeus (Sosialistisk Venstreparti)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Bull, Beate (Høyre)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Telefon: 468 41 410

Joakimsen, Katherine (Rødt)

Medlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Velferd- og kulturkomiteen

Løkse, Tuva (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Navnekomiteen
Varamedlem av Småbåtutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 976 16 957

Ophaug-Vea, Ingrid (Miljøpartiet De Grønne)

Varamedlem av Arbeidsutvalget

Telefon: 988 86 304

Barzinje, Sara Ali (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen
Observatør av Ungdomsrådet i Bydel Gamle Oslo

Telefon: 473 07 888

Kvaløy-Bjørbekk, Mats (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Leder av Byutviklingskomiteen

Telefon: 926 38 656

Hamidiasl, Hasti (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Heldal, Steinar (Sosialistisk Venstreparti)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Leder av Navnekomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 959 49 689

Vinje, Tjeran Tham (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Byutviklingskomiteen

Stallemo, Ihna (Høyre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Telefon: 452 19 696

Svorstøl, Olaf (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Medlem av Oppvekstkomiteen

Telefon: 932 03 741

Hadgu, Dahab (Rødt)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen

Øvstebø, Jens Kristian (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Valle Hovin dagsenter og Villa Habibi
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 458 85 132

Roberg, Leif (Venstre)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Nestleder av Oppvekstkomiteen

Hanekamhaug, Mette (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Oppvekstkomiteen
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Grov, Kjell (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Arbeidsutvalget
Varamedlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Varamedlem av Navnekomiteen

Havro, Gøril Bjerkhol (Venstre)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 936 66 700

Johansen, Kjell (Fremskrittspartiet)

Observatør av Arbeidsutvalget
Medlem av Bydelsutvalget
Varamedlem av Byutviklingskomiteen
Medlem av Oppvekstkomiteen
Medlem av Velferd- og kulturkomiteen

Telefon: 988 75 400