Til innhold
Bydel Gamle Oslo

Link-kontoret

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

Link-kontoret er et informasjons- og servicekontor for bydelens befolkning. Kontoret er betjent av link-arbeidere med ulik etnisk bakgrunn og som snakker forskjellige språk i tillegg til norsk.

Link-kontoret hjelper innbyggerne med spørsmål og utfordringer når de kommer i kontakt med bydelens tjenesteapparat. Kontoret er et servicetilbud til beboere på Tøyen (men andre blir ikke avvist) og drives av ansatte på SeFI.

Link-medarbeiderne kan hjelpe deg med:

  • Informere om ulike tilbud, tiltak og tjenester i bydelen

    Link-medarbeidere gir veiledning.Link-medarbeidere gir veiledning.

  • Informere om ulike tilbud, tiltak og tjenester hos organisasjoner og andre steder
  • Skrive klagebrev eller andre brev
  • Tolke/oversette/forklare vanskelige brev, avslag og vedtak fra offentlige instanser m.m.

På Link-kontoret snakker de somali, arabisk, engelsk og norsk. Kontoret er åpent for alle.

Linkarbeidet startet i 2010 gjennom prosjektet «Somaliske LINK-arbeidere». Prosjektet ble finansiert gjennom IMDI og varte i perioden 2010-2012. Prosjektet ble evaluert av Proba i 2013. Som en del av LINK-prosjektet ble det laget en diskusjonsfilm om Khat-misbruk.

Kontakt

Kontakt Link-kontoret hos SeFI