Høring av to navnesaker i Bjørvika

Navnekomiteen i Bydel Gamle Oslo har foreslått navnsetting av en bro og et byrom i Bjørvika.

Illustrasjon over området, med broen og utstikkeren (PDF 0,8MB)

Uttalelser i saken kan sendes til postmottak@bgo.oslo.kommune.no innen 11.07.2021. Henvis til saksnummer 2020/1132.