Forslag til navnsetting av tre plasser i Bydel Gamle Oslo

Høring: Navnekomiteen i Bydel Gamle Oslo har foreslått navnsetting av tre plasser i bydelen og ønsker nå innspill.

Navnekomiteen i bydel Gamle Oslo ønsker innspill på følgende navneforslag:

Forslag til navnsetting av kile i Bjørvika til Bispekilen

Navnekomiteen i bydel Gamle Oslo foreslår å navnsette kanalen inn fra Bispevika mot Kong Haakons gate for Bispekilen. Området grenser i tillegg mot Bispekaia, og det er derfor naturlig og ønskelig at det navnsettes Bispekilen. Bispe-navnene henspeiler områdets middelalderhistorie og at det opprinnelige bispesetet lå i Gamlebyen i bydel Gamle Oslo.

Forslag til navnsetting av friområdet mellom Borggata og Smedgata til Enerløkka

Bydel Gamle Oslo arbeider med midler fra Områdeløft Grønland og Tøyen med flere prosjekter som skal bidra til å skape trivelige og tryggere nabolag og bomiljø. I forbindelse med utviklingen av friområdet mellom Borggata og Smedgata, ble nabolaget bedt om å komme med forslag til et nytt navn til parken. Etter et idéverksted i nabolaget ble navneforslagene lagt ut på GamleOsloInvolverer hvor innbyggere ble oppfordret til å stemme på det beste forslaget, samt legge inn egne forslag.

Et navneforslag skilte seg tydelig ut. Enerløkka fikk klart flest stemmer av de som brukte portalen. Saken ble deretter diskutert i Navnekomiteen, som vedtok at forslaget skal legges ut på høring.

Forslag om navnsetting av byrom som planlegges bygget i Landbrukskvartalet til Willy Brandts plass:

Navnekomiteen i bydel Gamle Oslo foreslår å navnsette plass som er planlagt i reguleringsprosessen for Landbrukskvartalet etter Willy Brandt. Willy Brandt var forbundskansler i Tyskland, leder av Sosialistinternasjonalen, og han la grunnlaget for forsoning med mellom øst og vest, noe han fikk Nobels fredspris for i 1971. I årene 1933-40 bodde Brandt i eksil i Norge, etter at nazistene tok makten i Tyskland. Brandt var motstandsmann, og fortsatte å motstanden fra Norge.

Willy Brandt bodde deler av sin tid i Norge og Oslo i Hollendergata i bydel Gamle Oslo. Navnekomiteen finner det naturlig å hedre ham med denne plassen i hans eget nabolag. Det henger i dag en minneplakett over Brandt i Hollendergata.

Uttalelser i saken kan sendes til postmottak@bgo.oslo.kommune.no innen 25. november 2022. Merk uttalelsen med saksnummer 22/84078