Til innhold
Bydel Gamle Oslo

Byomfattende senter for enslige mindreårige flyktninger (BYMIF)

Stengte tilbud for å hindre koronasmitte

De fleste av kommunens tjenester, tilbud og arrangement er nå stengt eller avlyst inntil videre. Det gjøres for å hindre spredning av viruset og holde befolkningen trygg.

BYMIF er et barnevernfaglig, byomfattende ressurssenter med oppfølging av enslige mindreårige flyktninger.

BYMIF tilbyr tjenester knyttet til enslige mindreårige flyktninger og andre barn og unge med kort botid i Norge, som skal bosettes eller har blitt bosatt i Oslo eller nærliggende kommuner.

Deltagere på Bymif.Deltagere på Bymif.

I Oslo kommunes arbeid med bosetting og oppfølging av enslige mindreårige flyktninger tilbyr BYMIF tiltak og tjenester til barnevernstjenestene i Oslo og andre kommuner. BYMIF skal bidra til at enslige mindreårige får trygge og stabile omsorgsløsninger og medvirke til en positiv integrering i skole og samfunn. Senteret samarbeider nært med bydeler, omsorgspersoner, barnas verger og skole.

BYMIF har to primære virksomhetsområder; bo- og omsorgstiltak og kveldstilbudet. Vi har også tilbud for barn og unge som trenger bistand eller ettervern i form av boligoppfølging, råd og veiledning.
Bo- og omsorgstiltakene er: Gruppefosterhjem, familiekollektiv og bokollektiv.

Kveldstilbudet tilbyr leksehjelp, aktiviteter, kurs og ferier som inkluderer turer i skolefrie perioder. Det er en sosial møteplass for ungdommene, der vi legger vekt på motivasjon, integrering og mestring. Kveldstilbudet er et forsterkende tiltak til botiltakene.

BYMIF er organisert som en kjøp- og salgsvirksomhet innenfor Oslo kommune. Våre primære oppdragsgivere er kommunale barneverntjenester, men også andre kommunale instanser kan kjøpe tiltak og tjenester fra BYMIF. Sammen kan vi bidra til at enslige mindreårige flyktninger får en bedre hverdag og positiv integrering i det norske samfunnet.

Kontakt

Kontakt BYMIF på e-post: postmottak.bymif@bgo.oslo.kommune.no

Les mer om SeFI