Stort behov for jobber til ungdom

UngJobb har gjort en imponerende innsats for å tilby både sommer- og deltidsjobber til bydelens unge gjennom et år preget av Covid-19. «Med en god porsjon vilje, kreativitet og fleksibilitet har vi klart å tilrettelegge jobbtilbudene i tråd med krav til smittevern og stadige nedstenginger», forteller Rikke Marie Fjell Jørgensen som er koordinator i UngJobb.

Bydelsbonden Natalie og de unge bybøndene Aysia og Chadia da de laget eng i Vålerengparken.Bydelsbonden Natalie og de unge bybøndene Aysia og Chadia da de laget eng i Vålerengparken.
Fotograf: Benyamin Farnam

UngJobb er et sysselsettingstiltak for unge mellom 13-23 år med bostedsadresse i bydelen. De organiserer og tilbyr jobber med ulik grad av oppfølging i bydelens kommunale tjenester, ideelle organisasjoner og private virksomheter som butikk, kiosk, kafe og vaktmesterassistanse i sameier eller borettslag.  

«Vi har stor pågang av ungdommer som trenger både sommer- og deltidsjobber. I 2020 mottok vi til sammen 1.000 søknader. Da fristen for å søke sommerjobb gikk ut 5. april hadde vi mottatt 620 søknader», forteller Rikke. 

I fjor sommer tilbød UngJobb blant annet arbeid som assistenter innen oppussing og vedlikehold av bydelens tjenestesteder, barnehager og eldreomsorg. Noen fikk arbeid som unge bybønder og noen med  praktiske oppgaver og bistand til aktiviteter hos Friluftssenteret Gamle Oslo (Frigo), Kampen barnebondegård (Købb) og noen av ungdomsklubbene. «Det planlegger og håper vi å kunne tilby i år også», sier Rikke.

UngJobb hele året 

UngJobb organiserer også arbeid for ungdom gjennom resten av året.  På grunn av pandemien ble imidlertid flere av bydelens ungdommer permittert fra sine deltidsstillinger i kafeer, kiosker og butikker. Og de planlagte deltidsjobbene med bl. a. matlaging og trivselsgruppe hos Kirkens Bymisjon måtte utsettes inntil videre. I samarbeid med bydelen, sosiale entreprenører og ideelle organisasjoner fant UngJobb kreative alternativer. 

Med tett og god oppfølging fikk 25 ungdommer tilbud om å jobbe hjemmefra med produksjon av tekster, bilder og film for sosiale medier, Instagram og «Ung i BGO». Noen av dem laget også TV-sendinger (livestreaming) for og med bydelens ungdom fra Kolstadgata 1 (K1).

I høstferien skulle 16 ungdommer bistå bydelens utekontakter med å arrangerer aktiviteter for andre barn og ungdom. De fikk isteden tilbud om kurs i konfliktmekling, lærte om medvirkning og hadde diskusjoner og dilemmaverksted om aktuelle temaer for unge.  
  
Siden februar har 9 unge i alderen 18-26 år jobbet som verter ved bydelens vaksinesenter i Vahls gate 1. 5 ungdommer har jobbet med praktisk arbeid og oppussing på Kroloftet og 7 har stått på stand for å promotere «Ung i BGO» sin mobilapp og nettsted. I tillegg har 20 unge jobbet i ulike private virksomheter som dagligvarebutikker og cafeer. 

I mars innledet UngJobb, ungdomsklubbene og enhet Lokalmiljlø og Folkehelse et samarbeid med de frivillige organisasjonene Ideelt, Forandringshuset og Tøyen sportsklubb for å engasjere unge som koronaverter. Etter grunnleggende opplæring av helsepersonell har 40 ungdommer vært fordelt i grupper, som har gjort en uvurderlig innsats med å informere om symptomer og testing, minne om avstand og dele ut munnbind og antibakt i bydelen. 

Nyskapende samarbeid

«UngJobb har også innledet et spennende og nyskapende samarbeid med Bjørvikaforeningen og Tøyen Unlimited. I fjor sommer resulterte det i at ungdom fikk jobbe med metoden design thinking og oppgaver knyttet til byutvikling», forteller en engasjert Rikke. Samarbeidet mellom de tre aktørene fortsetter i 2021, og vi følger i spenning på hva som vil skje videre. 

Tre damer fra Tøyen Unlimited, Bjørvikaforeningen og UngJobb på gangbroen til Barcode.Anja Bergersen fra Tøyen Unlimited, Ida Gravdal Haldorsen leder Bjørvikaforeningen og Rikke Marie Fjell Jørgensen fra UngJobb.

Fotograf: Anja Bergersen

UngJobb sommer 2021

I år vil UngJobb etter planen tilby omkring 200 sommerjobber i samarbeid med bydelens tjenester, ideelle organisasjoner, sosiale entreprenører og privat næringsliv. Det endelige antallet avhenger til en viss grad av bevilgninger, endelig avtaler med aktuelle arbeidsgivere og dessverre også smittesituasjonen.  

I år som i fjor vil ungdommene også få tilbud om grønne sommerjobber gjennom vår bydelsbonde Natalie. Da står dyrking og stell i bydelens grøntområder og parker på programmet. Sommerjobben gir viktig læring og erfaring, som de unge bybøndene får dokumentert gjennom et kompetansebevis. Håpet er at dette kan være et skritt på veien til å bli arbeidsleder for grønne sommerjobber neste år.

Ta gjerne en titt på UngJobb sin film fra 2020 for å få et inntrykk. Her deler ungdommer, samarbeidspartnere og bydelen sine erfaringer