Rollebytte i kjølvannet av pandemien

Nylig tok NorSom News kontakt med Bydel Gamle Oslo. Den norsk-somaliske mediekanalen har vært en viktig samarbeidspartner og ambassadør under pandemien. Nå så NorSom News et behov for informasjonstiltak i nærmiljøet, skaffet finansiering fra Imdi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) og inviterte  bydelen til samarbeid. Med ett var rollene snudd på hodet. 

Under pandemien inviterte bydelen en rekke innbyggere til samarbeid om å lage og distribuere informasjonsfilmer om smittevern og vaksine. Den gangen var det Bydel Gamle Oslo som tok initiativ, finansierte og organiserte tiltakene.

Norsom News følger opp samarbeidet med bydelen

- Nylig viste tall fra FHI at andelen norsk-somaliere som hadde tatt tredje dose koronavaksine var lav. Mitt inntrykk er at ikke alle forstår hvorfor de skal ta en tredje dose, når de allerede har tatt to. Derfor intervjuet vi bydelsoverlegen i Gamle Oslo og laget vi en informasjonsfilm, som vi distribuerer via NorSom News. Vi brukte ambassadørmetoden og bygget videre på det gode samarbeidet vi har hatt med bydelen under pandemien, sier Said Mahamud Ali, NorSom News.

Samatar Ahmed og Said Mahamud Ali i NorSom News sammen med bydelsoverlege Simen Ravlo i Bydel Gamle Oslo..
Bilde: Oslo kommune

På bildet: Samatar Ahmed og Said Mahamud Ali, NorSom News sammen med bydelsoverlege Simen Ravlo.

Said legger vekt på at det er viktig å lære av hverandre. NorSom News har derfor invitert både kommunale og frivillige aktører til debatt om erfaringer med å produsere og distribuere informasjon til innvandrerbefolkningen under pandemien. Han mener vi bør dra nytte av disse erfaringene også i en normal situasjon.

Da pandemien traff Oslo

12. mars 2020 stengte Oslo ned. Smitten i Bydel Gamle Oslo steg, og noen få uker senere ble det tydelig at deler av befolkningen var overrepresentert på sykehusene.
Informasjonstiltakene Oslo kommune og bydelen hadde igangsatt traff ikke alle, hva skulle de gjøre? Gamle Oslo ble bedt om å finne nye måter å nå ut til innbyggerne på. Sammen med NorSom News og andre representanter for innbyggerne utviklet bydelen ambassadørmetoden.

Ambassadørene ble nøkkelen

Ambassadørmetoden anerkjenner at målgruppen ofte sitter på nøkkelen til hvordan det offentlige skal klare å nå ut til dem. Ambassadører er representanter for målgruppen man ønsker å nå. De vet hvilke kanaler målgruppen bruker og hvilke sosiokulturelle særtrekk som kjennetegner den. Ambassadører er viktige kanaler, fordi de kjenner kulturelle koder og har tillit og autoritet i den aktuelle målgruppen.

Under pandemien ga ambassadørene innspill, de produserte informasjonsmateriell sammen med bydelen og var samtidig en viktig kanal for å spre budskap om smittevern og vaksine. Bydelen samarbeidet med ungdommer og voksne med ulik sosiokulturell bakgrunn. Filmene som ble produsert ble til sammen spilt av flere hundre tusen ganger under pandemien 2020-21.