Bydel Gamle Oslo

Gamleosloinvolverer.no - områdeløft inviterer

Områdeløft Grønland og Tøyen inviterer dere som bor, jobber og lever livene deres på Grønland til medvirkning. Bydelen ber om innspill til to temaer: Veien til Vahl skole og bomiljøet i et avgrenset område på Grønland.

Vis oss utfordringene og hvor de er på gamleosloinvolverer.no

Ta en titt på nettsiden gamleosloinvolverer.no. Her kan alle med tilknytning til Grønland gi innspill frem til 20. september. Vi inviterer folk til å markere på et kart hvor utfordringene er og beskrive dem. Alle som ønsker kan gå inn å se på hva andre har skrevet og stemme på innspillene ved å like. Deltakerne trenger ikke å registrere seg med fullstendig navn, men kan bruke et kallenavn eller forbokstavene i navnet sitt.

Viser gamleosloinvolverer.no

Bildet viser et av teamene vi ønsker innspill til i gamleosloinvolverer.no

Hva gjør bydelen med innspillene og når?

Det viktig at folk i bydelen vet hva som skjer når de blir med på medvirkning. Det tar tid før viktige beslutninger blir tatt og det kan være vanskelig å følge med. Dette er grunnen til at nettsiden gamleosloinvolverer.no har en tidslinje, slik at innbyggerne vet hvor langt bydelen har kommet i prosessen med å behandle innspillene. Alle som har deltatt i undersøkelsen vil bli informert om resultatene av medvirkningen.

Ta godt imot ambassadørene våre!

I høst har vi rekruttert ambassadører inn i medvirkningen. Ambassadører er personer som bor eller jobber i bydelen og som kjenner Grønland godt. Ambassadørene hjelper oss som jobber i bydelen med å nå frem til flere innbyggere. Ta dem godt i mot når du møter dem! Målet er at så mange som mulig skal delta, også personer som sjelden uttaler seg i offentligheten.

Bydelen tester ut nye metoder for å involvere

Bydelen har som mål å teste ut nye digitale måter å involvere folk i bydelen på. Derfor bruker vi gamleosloinvolverer.no. Arbeidet områdeløft gjør i samarbeid med ambassadørene høsten 2020 vil bli dokumentert og evaluert, slik at vi kan lære og bli enda bedre på medvirkning.