Til innhold
Bydel Gamle Oslo

Frist for å foreslå kandidater til Bydel Gamle Oslos kulturpris 2015

Bydelsadministrasjonen er stengt for besøk

Vi er fortsatt tilgjengelige på telefon.

Tid og sted

Sted

Christian Kroghs gate 16, 0186 OSLO
Bydelsadministrasjonen har flyttet fra Platous gate 16 til Christian Kroghs gate 16. Servicetorget har lagt ned.

Om aktiviteten

Send inn ditt begrunnede forslag til kandidat innen 15. mai 2015.

Bydel Gamle Oslo
Postboks 9406 Grønland
0135 Oslo

eller på e-post
postmottak@bgo.oslo.kommune.no

Om prisen

Bydelsutvalget deler årlig ut Bydel Gamle Oslos kulturpris. Prisen deles ut til den eller de som har bidratt med engasjement, nyskaping og vesentlig innsats for bydelens lokale kulturliv. Kulturprisen er på 20.000 kroner og deles ut på Internasjonal Torgdag lørdag 29. august.

Kontaktperson

Berit Tønder Utvik, tlf. 23431123