Til innhold
Politikk og politiske møter

Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet


Jon-Torgeir Lunke

Leder

Telefon: 468 11 904

E-post:

Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer