Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet


E-post:

Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Lunke, Jon-Torgeir (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 46 81 19 04

Hardang, Åse (Høyre)

Medlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 97 50 09 53

Walster, David (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 92 29 20 36

Brynn, Rudolph (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 47 46 57 67

Rynning, Maja Karoline (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Medlem av Navnekomité Bydel Frogner
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 97 77 80 53

Borge, Hans Magnus (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 47 46 57 67