Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet


E-post:

Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Lunke, Jon-Torgeir (Arbeiderpartiet)

Leder av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 468 11 904

Hardang, Åse (Høyre)

Medlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 975 00 953

Walster, David (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 922 92 036

Brynn, Rudolph (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 474 65 767

Borge, Hans Magnus (Høyre)

Nestleder av Frogner Eldreråd
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 474 65 767

Tumidajewicz, Adam Tomas (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Frogner arbeidsutvalg
Medlem av Frogner bydelsutvalg
Leder av Frogner miljø- og byutviklingskomite
Nestleder av Frogner råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Varamedlem av Tilsynsutvalg for Majorstutunet, Uranienborghjemmet og Fagerborghjemmet

Telefon: 976 54 025