E-post:

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Gilen, Tommy (Høyre)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 911 80 874

Christiansen, Anne-Louise (Fremskrittspartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 416 82 950

Wiborg, Sidsel (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 982 44 993

Belgum, Christine (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 412 08 756

Flåøyen, Arne (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 482 24 286

Holter, Elanor W. (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 900 73 918