Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten


E-post:

Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Tilsynsutvalgene for hjemmetjenester, sykehjem, boliger og dagsenter fører kontroll og tilsyn med hvordan disse tjenestene fungerer. De rapporterer om avvik i tjenesten og påpeker forhold som kan bedres.

Alle kan kontakte tilsynsutvalgene skriftlig eller muntlig om forhold for brukerne eller forhold ved tjenesten.

Medlemmer

Gilen, Tommy (Høyre)

Leder av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 91 18 08 74

Christiansen, Anne-Louise (Fremskrittspartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 41 68 29 50

Wiborg, Sidsel (Arbeiderpartiet)

Medlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 98 24 49 93

Belgum, Christine (Fremskrittspartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 41 20 87 56

Flåøyen, Arne (Arbeiderpartiet)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 48 22 42 86

Holter, Elenor W. (Høyre)

Varamedlem av Tilsynsutvalg for hjemmetjenesten

Telefon: 90 07 39 18