Til innhold
Politikk og politiske møter

Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe


Ingvild K Haugen

Sekretær

E-post:

Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa utarbeider tiltak som fremmer sykkel og gange lokalt, og samarbeider med Sykkelprosjektet.

Medlemmer

Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)

Medlem av Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

Telefon: 913 87 856

Torp, Marius (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

Telefon: 458 08 882