Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe


Ingvild K Haugen

Sekretær

E-post:

Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa utarbeider tiltak som fremmer sykkel og gange lokalt, og samarbeider med Sykkelprosjektet.

Medlemmer

Gotaas, Vivian Ellingsen (Høyre)

Medlem av Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

Telefon: 91 38 78 56

Torp, Marius (Miljøpartiet De Grønne)

Medlem av Sykkelstrategi – tverrpolitisk arbeidsgruppe

Telefon: 45 80 88 82