Oppnevning og fritak av varamedlem i BU fra Venstre