Forslag til løsning for trafikk, gange og sykkel for Bygdøy