Orientering om strakstiltak av vedlikehold i bydelsparkene