Oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2020 Bydel Frogner og av utvalgte undersøkelser 2020 i Oslo kommune