Oppnevning og fritak av medlemmer og vara i utvalg/komiteene/driftsstyre (A)