Oppnevning og fritak av medlemmer og vara i komiteene (R)