Plan for arbeid med rulleringen av folkehelse og frivillighetsplanen i Bydel Frogner