Resultat fra brukerundersøkelse i hjemmetjenesten 2020