Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.04.2021