Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 25.02.2021