Oppnevning og fritak av vara i driftsstyre Ruseløkka skole fra MDG