Høring om ny boligsosial lov om kommunens ansvar overfor vanskeligstilte på boligmarkedet