Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 03.12.2020