Oppnevning av komité for navnsetting av steder og gater i Bydel Frogner 2020 - 2023