Referat Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 12.11.2020